Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Ανακοινώσεις
31/10/2018
Απόφαση πρόσληψης επιμορφωτών
 
Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως κάτωθι:
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1.  
ΣΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01/11/2018 - 30/06/2019
  1.  
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
01/11/2018 - 30/06/2019
  1.  
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
01/11/2018 - 30/06/2019
 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 1.700,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0010 με τίτλο  "Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού" στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 25.000,00 € και ποσού 425,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0006 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 7.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter