Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αντιδήμαρχοι

Αλεβίζου Ανδριάνα του Γεωργίου με τις εξής αρμοδιότητες:

213 2030 181

 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.).
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
 
Φερεντίνος Γεώργιος του Ιωάννη με τις εξής αρμοδιότητες:

213 2030 169
 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά.
 • Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη σχετικής αποκατάστασης.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
  
Βασιλόπουλος Δημήτριος του Ηλία  με τις εξής αρμοδιότητες:

 213 2030 013       koinoniki@ilion.gr

 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  και Υγείας.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
 
Φραγκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ με τις εξής αρμοδιότητες:

213 2030 253        politistiko@ilion.gr

 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
 
Μηλιώνη Παναγιώτα του Παναγιώτη με τις εξής αρμοδιότητες:

213 2030 214         mixanologiko@ilion.gr

 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία αφορούν επιβολή προστίμων κατ΄εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος.
 • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10 όπως ισχύει, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων καθώς και την σχετική υλοποίησή τους.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
  
Τσιμόγιαννης Αριστείδης του Απόστολου με τις εξής αρμοδιότητες:

210 2691 502              sports@ilion.gr

 

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.


Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
 
Κουμαραδιός Γεώργιος του Χαραλάμπους με αρμοδιότητα:
 
τον συντονισμό και την εποπτεία των ΚΑΠΗ του Δήμου, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου με αρμοδιότητα:
 
τον συντονισμό και την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου καθώς και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 
Ανδρέου Γεώργιο του Δημητρίου με αρμοδιότητα:

τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης C. D. O. (Chief Digital Officer) του Δήμου Ιλίου, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 
Μαρκόπουλος Φώτιος του Αθανασίου με τις εξής αρμοδιότητες:

τον συντονισμό και της εποπτείας των θεμάτων Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter