Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αντιδήμαρχοι

 Πατσούρης Διονύσιος του Χαραλάμπους,  με τις εξής αρμοδιότητες:
 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 • Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμής των ενοικιαζόμενων χώρων, πληρωμής ΔΕΚΟ  και παγίας προκαταβολής.
 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευσης), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΠΔ 113/10. 
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2030 181
e-mail Επικοινωνίας: dpatsouris@ilion.gr

   

Λιόσης Γεώργιος του Χρήστου, με τις εξής αρμοδιότητες:
 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά.
 • Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη σχετικής αποκατάστασης.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2030 171
e-mail Επικοινωνίας: gliosis@ilion.gr

  
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  και Υγείας.
 • Την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2030 013
e-mail Επικοινωνίας: koinoniki@ilion.gr

 
Βασιλόπουλος Δημήτριος του Ηλία,  με τις εξής αρμοδιότητες:
 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου και ειδικότερα α) την αποτελεσματική εφαρμογή των πάσης φύσεως προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου β) την απρόσκοπτη λειτουργία του Ωδείου και τη σωστή  παρουσία της φιλαρμονικής στο σύνολο των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει γ) την άρτια οργάνωση και λειτουργία των δανειστικών βιβλιοθηκών του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.2637.395 - 210.2631.337
e-mail Επικοινωνίας: politistiko@ilion.gr

 
Γκόγκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη  με τις εξής αρμοδιότητες:
 

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας.
 • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων καθώς και της σχετικής υλοποίησής τους.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.2632.369 - 210.2691.901
e-mail Επικοινωνίας: mixanologiko@ilion.gr


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αλεβίζου Ανδριάνα του Γεωργίου εντεταλμένη σύμβουλο για τον συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων:

 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, ασκώντας την συνολική εποπτεία της οριζόμενης με την υπ΄ αριθμόν 729/55616/2015 απόφασή μας ομάδας έργου.
 • Προγράμματα γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης».

 
Αποστολόπουλος Δημήτριος του Νικολάου με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εποπτεία των αθλητικών δραστηριοτήτων.
 
Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εποπτεία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
 
Κοκονάκη Αριστείδη του Σταύρου εντεταλμένο για την ποιότητα των υποδομών και του περιβάλλοντος της πόλης, με αρμοδιότητα τον εντοπισμό των προβλημάτων που επηρεάζουν την αισθητική και την λειτουργικότητά της .
 

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter