Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 4.727 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
27η Τακτική 313/2019 Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3132019.pdf  
27η Τακτική 312/2019 Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3122019.pdf  
27η Τακτική 311/2019 Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3112019.pdf  
27η Τακτική 310/2019 Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3102019.pdf  
27η Τακτική 309/2019 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΕΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) ΚΥΑ, αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3092019.pdf  
27η Τακτική 308/2019 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3082019.pdf  
27η Τακτική 307/2019 Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3072019.pdf  
27η Τακτική 306/2019 Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιλίου 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3062019.pdf  
27η Τακτική 305/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑ.Π.Ε.) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3052019 ορθη επαναληψη.pdf  
27η Τακτική 304/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑ.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/18 19/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS3042019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter