Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 4.659 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
2η Ειδική 001/2009 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου & Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3463/2006 11/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads001.pdf  
1η Τακτική 001/2010 Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2010 08/01/2010 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads001.pdf  
2η Ειδική 001/2011 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09-01-2011 έως 06-01-2013 09/01/2011 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads0012011.pdf  
1η Τακτική 001/2012 Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012» 09/01/2012 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012012.pdf  
1η Ειδική 001/2013 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 06-01-2013 έως 31-08-2014 06/01/2013 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads0012013.doc  
1η Τακτική 001/2014 Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 09/01/2014 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012014.pdf  
1η Έκτακτη 001/2015 Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής και τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου ως μέλη κοινής πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης 02/01/2015 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012015.pdf  
1η Τακτική 001/2016 Λήψη απόφασης για πρόταση αποκλειστικής διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με χρηματοδότηση από το Δήμο Ιλίου 14/01/2016 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012016.pdf  
1ης Τακτική 001/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου» στην «Τσούνιος Μιχάλης & Σία Ε.Ε.» επί της οδού Ιδομενέως 71, στο Ίλιον 19/01/2017 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012017.pdf  
1η Έκτακτη 001/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των (διορθωμένων) τευχών δημοπράτησης της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 09/01/2018 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS0012018.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter