Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 4.659 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
20η Τακτική 225/2019 Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Αναλογισμού 1/2009 και της 1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2252019.pdf  
20η Τακτική 224/2019 Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Συνδρομής του Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET CY – EL (παράρτημα του ευρωπαϊκού οργανισμού CIVITAS στην Ελλάδα) 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2242019.pdf  
20η Τακτική 223/2019 Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2232019.pdf  
20η Τακτική 222/2019 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2222019.pdf  
20η Τακτική 221/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής για εμποροπανηγύρεις 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2212019.pdf  
20η Τακτική 220/2019 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2202019.pdf  
20η Τακτική 219/2019 Τροποποίηση της 136/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2192019.pdf  
20η Τακτική 218/2019 Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO MEDRANO 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2182019.pdf  
20η Τακτική 217/2019 Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2172019.pdf  
20η Τακτική 216/2019 Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου, μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου μας 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2162019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter