Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 4.659 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
20η Τακτική 215/2019 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2152019.pdf  
20η Τακτική 214/2019 Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2142019.pdf  
20η Τακτική 213/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2019 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2132019.pdf  
20η Τακτική 212/2019 Σύμφωνη γνώμη για μερική κατάληψη του οδοστρώματος επί της Λ. Θηβών και Φιλιατρών για την αποκατάσταση του αγωγού ομβρίων 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2122019..pdf  
20η Τακτική 211/2019 Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 94/ΦΕΚ 157τ.Α’/11.10.2019) 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2112019.pdf  
20η Τακτική 210/2019 Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2102019.pdf  
20η Τακτική 209/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2092019.pdf  
19η Ειδική 208/2019 Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ιλίου έτους 2018 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2082019.pdf  
18η Ειδική 207/2019 Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Μουζακίτη Κωνσταντίνου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 06/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2072019.pdf  
17η Τακτική 206/2019 Εκλογή μελών για το Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου 19/09/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης ADS2062019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter