Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 4.659 εγγραφές, εμφανίζονται από 4.651 έως 4.659.Πρώτη 459460461462463464465466 Επόμενη Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
4 009/2009 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις Επιτροπές: α) παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 € (Π.Δ. 229/1999 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι, β) για έργα αξίας άνω των 5.869,40 € (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του γ1) παραλαβή προμηθειών – εργασιών & μεταφορών (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του & γ2) παραλαβή προμηθειών – εργασιών & μεταφορών που αφορούν τις Υπηρεσίες Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικής (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, για το έτος 2009 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads009.pdf  
4 008/2009 Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου (σύμφωνα με τον Ν. 1566/85. Άρθρο 50) 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads008.pdf  
4 007/2009 Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads007.pdf  
4 006/2009 Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads006.pdf  
4 005/2009 Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads005.pdf  
4 004/2009 Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 19/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads004.pdf  
3 Έκτακτη 003/2009 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ wi-fi hot spots» 12/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads003.pdf  
2η Ειδική 002/2009 Εκλογή Μελών Δημαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 3463/2006 11/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads002.pdf  
2η Ειδική 001/2009 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου & Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3463/2006 11/01/2009 Προβολή Αρχείου Απόφασης ads001.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter