Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 3.637 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
8η Τακτική 039/2019 Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης, που αφορά την «Εκποίηση άχρηστων υλικών» (SCRAP) 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0392019.pdf  
8η Τακτική 038/2019 Κατάρτιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0382019.pdf  
8η Τακτική 037/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2019 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0372019.pdf  
8η Τακτική 036/2019 Αποδοχή δωρεάς υλικού και εργασίας για την υγρομόνωση ταρατσών σχολικών κτιρίων 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0362019.pdf  
8η Τακτική 035/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη» για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/18», καθώς επείγουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0352019.pdf  
8η Τακτική 034/2019 Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO ATMOSPHERE 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0342019.pdf  
8η Τακτική 033/2019 Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Ε.Κ.Α.», προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, καθ’ όσον είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 21/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0332019.pdf  
7η Έκτακτη 032/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου» 19/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0322019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf  
6η Τακτική 031/2019 Λήψη απόφασης για την παραίτηση από την με αρ. Γ.Α.Κ. 8856/2018 Αίτηση του Δήμου Ιλίου προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2117α , επί των οδών Λευκίμης και Σητείας 18/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0312019.pdf  
6η Τακτική 030/2019 Παροχή εξουσιοδότησης του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων 18/02/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE0302019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter