Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 3.902 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
57η Τακτική 305/2019 Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 31/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3052019.pdf  
57η Τακτική 304/2019 Απαλλαγή υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 31/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3042019.pdf  
57η Τακτική 303/2019 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης ειδών και υπηρεσιών για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού» 31/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3032019.pdf  
57η Τακτική 302/2019 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020» 31/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3022019.pdf  
56η Έκτακτη 301/2019 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας T-FITTINGS ΕΠΕ κατά της υπ΄αριθμ. 279/19 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» 27/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3012019.pdf  
55η Τακτική 300/2019 Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων 23/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE3002019.pdf  
55η Τακτική 299/2019 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ 23/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2992019.pdf  
55η Τακτική 298/2019 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου» 23/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2982019.pdf  
55η Τακτική 297/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)» 23/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2972019.pdf  
55η Τακτική 296/2019 Τροποποίηση χρόνου ισχύος της σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» 23/12/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2962019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter