Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 3.768 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
28η Τακτική 171/2019 λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19» 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1712019.pdf  
28η Τακτική 170/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1702019.pdf  
28η Τακτική 169/2019 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1692019 KATAKYR.pdf  
28η Τακτική 168/2019 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΣΤAΤΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ MUSTANG 2044 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1682019 KATAKYR.pdf  
28η Τακτική 167/2019 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Β΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (6,5ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1672019 KATAKYR.pdf  
28η Τακτική 166/2019 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1662019 KATAKYR.pdf  
28η Τακτική 165/2019 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία –Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου» 16/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1652019.pdf  
27η Τακτική 164/2019 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020» 08/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1642019.pdf  
27η Τακτική 163/2019 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» 08/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1632019 ΨΥ.pdf  
27η Τακτική 162/2019 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 08/07/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE1622019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter