Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αναζήτηση
   Προχωρημένη Αναζήτηση...


Βρέθηκαν 3.833 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Αριθμός Συνεδρίασης Αριθμός Απόφασης Τίτλος Ημερομηνία Απόφαση
42η Τακτική 236/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019» 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2362019.pdf  
42η Τακτική 235/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019» 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2352019.pdf  
42η Τακτική 234/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας» 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2342019.pdf  
42η Τακτική 233/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2332019.pdf  
42η Τακτική 232/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών για τις ανάγκες του Δήμου» 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2322019.pdf  
42η Τακτική 231/2019 Έπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2312019.pdf  
42η Τακτική 230/2019 Eπιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2302019.pdf  
42η Τακτική 229/2019 Kαταβολή αποζημίωσης σε δημότη ποσού 1.399,20€ για ζημία σε όχημα που προκλήθηκε από πτώση σε λακκούβα 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2292019.pdf  
42η Τακτική 228/2019 α) λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθμό 15/2019 και 20/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ιλίου και β) εξουσιοδότηση για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 21/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2282019.pdf  
41η Τακτική 227/2019 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ως προς την 3η ομάδα μετάλλια και τιμητικές πλακέτες» 17/10/2019 Προβολή Αρχείου Απόφασης AOE2272019.pdf  

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter