Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Υπηρεσίες Δημοτολογίου


1. Πιστοποιητικό Γέννησης

        - Αίτηση
        - Ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία

2. Πιστοποητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        - Αίτηση
        - Ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία

3. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Δημοτολόγια με φωτογραφία


        - Αίτηση
        - Πρόσφατη φωτογραφία εις διπλούν
        - Παρουσία ενός γονέα
        - Παρουσία του ανηλίκου

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για στρατολογική χρήση

        - Αίτηση
        - Υπέυθυνη Δήλωση

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τύπου ΟΓΑ

        - Αίτηση
        - Υπεύθυνη Δήλωση

6. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών

        - Αίτηση
        - Ένορκη Βεβαίωση- κατά περίπτωση

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για νόμιμους κληρονόμους χήρου-χήρας

        - Αίτηση
        - Ένορκη Βεβαίωση- κατά περίπτωση

8. Απόφαση Μεταφοράς σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω Γάμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

9. Απόφαση Μεταφοράς Διαζευχθείσης Γυναικός σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω Γάμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη διάλυση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

10. Απόφαση Μεταδημότευσης

        - Αίτηση
        - Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
        - Βεβαίωση διετούς κατοικίας (Από την Δημοτική Αστυνομία)

11. Απόφαση Μεταβολής Στοιχείων Δημοτολόγιου

        - Αίτηση
        - Αιτιολογία της μεταβολής (Δικαιολογητικά κατά περίπτωση- αυτεπάγγελτα)

12. Απόφαση Εγγραφής Ετεροδημότισσας Λόγω Γάμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση από τον προερχόμενο Δήμο (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

13. Απόφαση Εγγραφής Νεογέννητου σε Οικογενειακή Μερίδα


        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

14. Απόφαση Εγγραφής σε Οικογενειακή Μερίδα

        - Αίτηση
        - Πιστοποιητικό γεννήσεως
        - Βεβαίωση διετούς κατοικίας (Από την Δημοτική Αστυνομία)

15. Απόφαση Διόρθωσης Επωνύμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Απόφαση Νομαρχίας για την μεταβολή του επωνύμου
        - Πιστοποιητικό με τα ορθά στοιχεία (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

16. Απόφαση Διαγραφής λόγω θανάτου

        - Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

17. Απόφαση Μεταφοράς Δημότη σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω απόκτησης Τέκνου εκτός Γάμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τις μεταβολές (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Συμβολαιογραφική Πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου

18. Απόφαση Μεταφοράς Δημότισσας σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω απόκτησης Τέκνου εκτός Γάμου

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Συμβολαιογραφική Πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου

19. Χορήγηση Βεβαίωσης Μονίμου Διαμονής για Μεταδημότευση

        - Αίτηση
        - Απόδειξη οργανισμών ΔΕΚΟ ή Φορολογική Δήλωση διετίας
        - Υπεύθυνη Δήλωση

20. Χορήγηση Βεβαίωσης Μονίμου Διαμονής για κάθε νόμιμη χρήση

        - Αίτηση
        - Απόδειξη οργανισμών ΔΕΚΟ ή Φορολογική Δήλωση
        - Υπεύθυνη Δήλωση

21. Απόφαση Μεταφοράς σε Νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω Γάμου με Ετεροδημότισσα

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό Γεννήσεως (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

22. Απόφαση Προσθήκης Κυρίου Ονόματος σε Παιδιά

        - Αίτηση
        - Ληξιαρχική Πράξη γέννησης- βάπτισης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

23. Εγγραφή στα μητρώα Αρρένων

        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

    Σε περίπτωση τέκνου αδήλωτου:

        - Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Ληξιαρχική Πράξη Γάμου γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
        - Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων (αυτεπάγγ. αναζήτηση)
        - Βεβαίωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου που όφειλε να είχε γραφτεί (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 Πίσω

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter