Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα













Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης



Ιστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

Διαύγεια



Ανοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Περιβάλλον
Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά σύγχρονη πόλη δε σταματά ποτέ.
Στόχος μας  είναι η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Με διαρκείς καθημερινές  προσπάθειες και παρεμβάσεις προστατεύουμε  το περιβάλλον :
 • Συντήρηση, ανάπτυξη και επέκταση πρασίνου.
 • Αποκομιδή  οικιακών  απορριμμάτων  με  9  προγράμματα  επί  6  ημέρες  την εβδομάδα από 1.962 κάδους. 
 • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων – μπάζων – κλαδιών – επίπλων – στρωμάτων.
 • Αποκομιδή  κάδων  ανακύκλωσης  (χαρτί  –  γυαλί  –  αλουμίνιο)  με  3  προγράμματα ημερησίως επί 6 ημέρες την εβδομάδα. Για την αποκομιδή των ανακυκλούμενων υλικών  χρησιμοποιούμε  997  κάδους. 
 • Συλλογή  ανακυκλούμενων  συσκευών  απόβλητα  ηλεκτρονικού  –  ηλεκτρικού εξοπλισμού.
 • Ημερήσιο πλύσιμο κάδων με ένα πλυντήριο. Καθημερινώς πλένονται περίπου 220 κάδοι.
 • Οδοκαθαρισμό  με  μηχανοκίνητα  σάρωθρα  και  οδοκαθαριστές.  Καθημερινώς υλοποιούμε  3  προγράμματα  καθαρισμού  οδών  με  τα  μηχανοκίνητα  σάρωθρα  (2 πρωί – 1 βράδυ).
 • Καθαρισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με 2 έως 4 μηχανοκίνητα μικρά σάρωθρα χωρητικότητας 500 λίτρων.
 • Καθαρισμό Λαϊκών Αγορών
 • Αποκομιδή  άχρηστων  αντικειμένων,  ανακυκλώσιμων  υλικών.
 • Επίσης καθημερινώς καθαρίζεται η πόλη από αφίσες και διαφημιστικό υλικό.
 • Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Διαχείριση Υδάτινων πόρων
 • Καταπολέμηση κουνουπιών
 • Έκδοση αδειών χρήσης νερού για τις Δημοτικές γεωτρήσεις και πηγάδια.
 • Καταγραφή πηγαδιών  και χορήγηση  άδειας χρήσης νερού σε ιδιώτες.
 • Κοπή δέντρων σε κοινοχρήστους χώρους.
  
Με δράσεις όπως την δημιουργία ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου της κατανάλωσης νερού, συμμετοχής του Δήμου σε παγκόσμιες και τοπικές δράσεις για το περιβάλλον όπως η «Ώρα της Γης», «Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος», η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δημαρχών για την Κλιματική Αλλαγή. Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς περιβαλλοντικών δράσεων, οι συνεχείς δενδροφυτεύσεις, αλλά και η διαχρονική και δυναμική παρουσία μας στον αγώνα για την διάσωση και διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην περιβαλλοντική εξυγίανσή της Πόλης μας από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου.
  
Οι προσπάθειες μας όμως δεν σταματούν εδώ.
Προχωρήσαμε  στη σύνταξη σύγχρονου Κανονισμού Περιβάλλοντος και Κοινοχρήστων χώρων, στην εφαρμογή  ολοκληρωμένου  προγράμματος  απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, στην σύνταξη μελετών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στην συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, στην δημιουργία ειδικών χώρων αφισοκόλλησης και στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Συμμετέχουμε


Συμμετέχουμε

 
  
 


 
 
Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες.
Μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, αν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αποθέτουμε στους μπλε κάδους, βοηθάμε όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων. Επίσης, απορρίπτοντας τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους, βελτιώνουμε την εικόνα και την καθαριότητα της πόλης μας.  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΗλ.: 213.2030.203-213.2030.212  fax: 210.2691.801
Διεύθυνση: ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1


ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: 213.2030.203, 213.2030.212

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 213.2030.208
 

 

 

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com





Newsletter