Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος Ιλίου προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης καθιστώντας πλέον παρελθόν τις ουρές στα γραφεία του Δήμου.Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα:

Επίπεδο 1. – Information: Κάλυψη της ανάγκης για πληροφόρηση

Επίπεδο 2. – Interaction: Διάθεση επίσημων φορμών σε εκτιπώσιμη μορφή, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

Επίπεδο 3. – Two way Interaction: Διάθεση web based φορμών, ώστε η διαδικασία εξυπηρέτησης να ξεκινάει με την online συμπλήρωση της φόρμας. Η διαδικασία μπορεί και να περιλαμβάνει πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας.

Επίπεδο 4. - Transaction: Ολοκληρωμένος, πλήρης, ηλεκτρονικός χειρισμός της συναλλαγής.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρώτου και δεύτερου επιπέδου, παρέχονται ελεύθερα σε όλους τους πολίτες, χωρίς απαίτηση εγγραφής στην Πύλη. Αυτές οι υπηρεσίες είναι:

 1. Ενημέρωση για συναλλαγές με το Δήμο
 2. Προσκλήσεις / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Ενημέρωση για συναλλαγές με το Δήμο


Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για διάφορες συναλλαγές με το δήμο, από την ενότητα «Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά». Για όσες συναλλαγές απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης, προστίθεται το ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης. Έτσι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το έγγραφο στον υπολογιστή του, και να το έχει ήδη συμπληρωμένο πριν πάει στην αρμόδια υπηρεσία, εξοικονομώντας τόσο δικό του χρόνο, όσο και χρόνο του υπαλλήλου.

Προσκλήσεις / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Όλοι οι επισκέπτες της Πύλης, συνδεδεμένοι και μη, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσκλήσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, από την ενότητα «Γραφείο Τύπου». Οι πολίτες μπορούν να προβάλουν μία απόφαση από τη λίστα παρουσίασης των Αποφάσεων ή να αναζητήσουν αποφάσεις με λέξεις κλειδιά ή αριθμό – ημερομηνία συνεδρίασης. Αντίστοιχα μπορούν να προβάλουν μία πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και να πληροφορηθούν για την ημερήσια διάταξη.

Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά (σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο) είναι οι εξής:

 1. Δημοσκοπήσεις
 2. Υποβολή Αιτημάτων / Παραπόνων
 3. Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ
 4. Πληρωμή Δημοτικού Φόρου
 5. Ενημέρωση Προμηθευτών για τίτλους Πληρωμής


Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, πλην των δημοσκοπήσεων, απαιτείται εγγραφή του χρήστη στην Πύλη.

Δημοσκοπήσεις


Για τη συμμετοχή στις Δημοσκοπήσεις, δεν απαιτείται εγγραφή στην Πύλη. Οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί είτε να συμμετάσχει σε μία δημοσκόπηση είτε να δει τα αποτελέσματά της

Προσκλήσεις / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή και είσοδος του πολίτη στην Πύλη, ως πιστοποιημένος χρήστης. Ο δημότης/πολίτης μπορεί να:

Υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα που σχετίζονται με:

 • Καθαριότητα / Περιβάλλον
 • Ηλεκτροφωτισμό
 • Οδικό Δίκτυο / Πεζοδρόμια / Κοινόχρηστους χώρους
 • Παράπονα
 • Λοιπά Θέματα


Παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός του ή της διορθωτικής ενέργειας που αφορά στο Παράπονό του

 • Χρειάζεται να έχει σημειώσει τον κωδικό που αντιστοιχίζεται στο αίτημα που υποβάλλεται


Ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 • Εφόσον έχει δηλώσει με ποιον τρόπο επιθυμεί να ειδοποιηθεί (mail, ταχυδρομικά, φαξ, τηλεφωνικά)


Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ


Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή και είσοδος του πολίτη στην Πύλη, ως πιστοποιημένος χρήστης, και η επιπλέον εγγραφή του στην υπηρεσία. Ο δημότης/πολίτης μπορεί να πληρώσει μέσω τράπεζας (είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω web banking) το πρόστιμο ΚΟΚ που του έχει δοθεί λόγω παράβασης εντός των ορίων του Δήμου:

 • Βρίσκοντας την ήδη καταχωρημένη κλήση του στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου
 • Καταχωρώντας ο ίδιος τον αριθμό της κλήσης και το ποσό του προστίμου, σε περίπτωση που η κλήση είναι πολύ πρόσφατη και δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου από την αρμόδια υπηρεσία (δηλ. η οφειλή τακτοποιείται ακόμη και την ίδια ημέρα της παράβασης)

Παρέχεται άμεσα αποδεικτικό της όλης συναλλαγής

Πληρωμή Δημοτικού Φόρου


Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή και είσοδος του πολίτη στην Πύλη, ως πιστοποιημένος χρήστης, και η επιπλέον εγγραφή του στην υπηρεσία, με επιπλέον εισαγωγή του ΑΦΜ. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων από το Δήμο. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης που εδρεύει εντός των ορίων του Δήμου μπορεί να :

 • Βλέπει όλες τις πληρωμένες οφειλές της επιχείρησης προς το Δήμο
 • Βλέπει την επόμενη οφειλή προς εξόφληση
 • Υπολογίζει το ποσό του φόρου που αναλογεί (το ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου υπολογίζει το ποσό αυτό)
 • Πληρώσει μέσω τράπεζας (είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω web banking)


Ενημέρωση Προμηθευτών


Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή και είσοδος του πολίτη στην Πύλη, ως πιστοποιημένος χρήστης, και η επιπλέον εγγραφή του στην υπηρεσία, με επιπλέον εισαγωγή του ΑΦΜ. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων από το Δήμο. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης που εδρεύει εντός των ορίων του Δήμου μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση των ενταλμάτων του.

 


 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter