Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες 210 2610654

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Σύνδεση
  
 
Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2018

Πρόγραμμα Θερινού Κινηματογράφου
 
Φουσκοθαλασσιές

7ο Jazz στο Πάρκο
 
Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τελευταία Δελτία Τύπου
Προσεχείς Εκδηλώσεις
Τελευταίες Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • 30-08-2018  Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
  Ο Δήμος Ιλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου", προϋπολογισμού 28.613,00 € (είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • 06-08-2018  Δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

  Ο Δήμος Ιλίου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την "δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες τψν υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου", προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και τριαντά ένα λεπτά (69.199,31 €).

 • 23-07-2018  Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος
  O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» προϋπολογισμού 29.935,96 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου.
 • 20-07-2018  Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου
  Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την διενέργεια της προμήθειας που αφορά την Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
 • 06-07-2018  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου
  Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 159.999,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Απευθείας ανάθεση Προμηθειών - Υπηρεσιών
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google

Λαογραφικό Μουσείο

Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει