Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

 

Μουσική Εκδήλωση: Δυο γυναίκες Ερμηνεύουν 22/3/2019

Εκθεση Παιδικού & Εφηβικού βιβλίου 22/3 - 2/4

Εορταστικές εκδηλώσεις 2019 για την Εθνική Επέτειο
 
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Τελευταία Δελτία Τύπου
Τελευταίες Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • 15-04-2019  Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022
  O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την : "Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022", προϋπολογισμού 1.788.001,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορές γίνονται δεκτές για τουλάχιστον μία ομάδα. 
 • 04-04-2019  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου
  Ο Δήμος Ιλίου προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 99.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • 27-03-2019  Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου
  Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 313.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • 22-03-2019  Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2019
  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την διενέργεια της υπηρεσίας που αφορά το Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2019, προϋπολογισμού 55.955,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
 • 19-03-2019  Έκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP)
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου.
Απευθείας ανάθεση Προμηθειών - Υπηρεσιών
Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ)
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter