Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα)

Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο ιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετό Τρίτο πρόσωπο μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

 

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση του μαιευτηρίου
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Ταυτότητες των γονέων

2. Ονοματοδοσία

(Καταχώρηση ονόματος του νεογνού στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης- Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται)

 

 • Δήλωση των γονέων του παιδιού που έχουν τη γονική μέριμνα ή δήλωση του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται το όνομα του τέκνου

3. Δήλωση Βάπτισης

(Δήλωση εντός 90 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο βαπτισθείς εάν είναι πάνω από 14 ετών. Ο πατέρας ή η μητέρα ή ο ανάδοχος, ή οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι 3ου βαθμού

 

 • Αίτηση
 • Ταυτότητα αυτού που δηλώνει τη βάπτιση
 • Δήλωση του τελέσαντος την βάπτιση Ιερέως, με υπογραφές από τον Ιερέα, τους γονείς, τον ανάδοχο και σφραγίδα του Ι. Ναού

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή άλλος κατόπιν συμβ. Πληρεξουσίου

 

 • Αίτηση
 • Δήλωση τελέσεως γάμου με υπογραφές των συζύγων, των μαρτύρων, του Ιερέως και συμπληρωμένο τον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων
 • Ταυτότητες των συζύγων ή του εξουσιοδοτούμενου σε περίπτωση πληρεξουσίου

5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

 1. Δήλωση εντός 24 ωρών από το θάνατο κ πριν την ταφή: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού
 2. Δήλωση μετά τον ενταφιασμό, από 24η ώρα μέχρι και 30 ημέρες
 3. Δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τον ενταφιασμό
 4. Υπόχρεοι προς δήλωση:Συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού ή οποιοσδήποτε παρευρεθείς κατά το θάνατο ή ο εργολάβος του γραφείου κηδειών ή εξουσιοδοτημένος υπαλληλος αυτού

 

 • Αίτηση
 • Α.Δ.Τ. του θανόντος και του αιτούντος
 • Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από ιδιώτη γιατρό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από Νοσοκομείο με σφραγίδα και θεώρηση γνησίου υπογραφής ή από Ιατροδικαστή
 • Συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά κατόπιν αδείας του Εισαγγελέως
 • Συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά κατόπιν δικαστ. απόφασης
 • Σε περίπτωση έλληνα αποβιώσαντος στο εξωτερικό, ο θάνατος δηλώνεται ενώπιο της κατά τόπο προξ. Αρχής και μεταγράφεται στο Ειδκό Ληξιαρχείο Αθηνών. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική Πράξη θανάτου, συντάσσεται στο Ειδ. Ληξ. Αθηνών

6. Αδεια ταφής

 

 • Εκδίδεται από το Δήμαρχο του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος, κατόπιν βεβαίωσης από την Υπηρεσία του Ληξιαρχείου ότι συντάχθηκε Ληξ. Πράξη Θανάτου
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Δήμαρχος χορηγεί βεβαίωση για άδεια ταφής χωρίς πιστοποίηση του Ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμαρχος δηλώνει εγγράφως μέσα σε 2 ημέρες το θάνατο στο Ληξίαρχο, για την σύνταξη της οικείας Ληξ. Πράξης θανάτου

7. Έκδοση άδειας γάμου

Απαραίτητη προϋπόθεση ο/η μελλόνυμφος να είναι κάτοικος Ιλίου Αττικής

 

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (πρόσφατη)
 • Αγγελία σε ημερήσια αθηναική εφημερίδα
 • Υπέυθυνη Δήλωση του Ν. 1699/86
 • Διαζευκτήριο κατά περίπτωση
 • Παράβολο χαρτοσήμου 14,67 Ευρώ από τη Εφορία
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή φορολ. δήλωση ή εκκαθαριστικό για βεβαίωση κατοικίας

8. Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων - Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Για κάθε περίπτωση μεταβολής ή διόρθωσης Λ.Π. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους υποχρέους προς δήλωση και υπογραφή, πληροφορίες στο Ληξιαρχείο του Δήμου

9. Αντίγραφα-Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

Εκδίδονται και χορηγούνται από το Ληξιαρχείο για κάθε νόμιμη χρήση. Δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 

 • Για Λ.Π. Γέννησης: ο αναφερόμενος στη Λ.Π.Γ., οι γονείς του και συγγενείς Α' βαθμού
 • Για Λ.Π. Γάμου: οι αναφερόμενοι στη Λ.Π.Γ.
 • Για Λ.Π. Θανάτου: Οι συγγενείς Α' Βαθμού

 

 

Δύνανται να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, εάν αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον, ή εάν ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης των δικαιούχων.

 

 

Πίσω
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter