Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες 210 2610654

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
14/06/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους επιλογής αναδόχων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Αττικής και στις κατηγορίες για

Ε Ρ Γ Α

01. Ανελκυστήρων
02. Γεωτρήσεων
03. Ειδικών Μονώσεων
04. Ηλεκτροµηχανολογικών
05. Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
06. Καθαρισµού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
07. Οδοποιίας
08. Οικοδοµικών
09. Πρασίνου
10. Υδραυλικών,

και για 
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
 
01. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες
02. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες
03. Μελέτες Οικονοµικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
12. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
13 Ενεργειακές Μελέτες
14. Μελέτες Τοπογραφίας
15. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
16. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
17. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
18. Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
19. Περιβαλλοντικές Μελέτες
20. Μελέτες Πληροφορικής και ∆ικτύων
 
να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου (οδός Κάλχου αρ. 48-50), σχετική αίτηση απευθυνόμενη στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επισυνάπτοντας και φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου. 

Διευκρίνιση:
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή
αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Κάλχου 48-50
T.K. 13122
Ίλιον
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google

Λαογραφικό Μουσείο

Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει