Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. ΙλίουΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες 210 2610654

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
22/11/2017
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018», προϋπολογισμού εβδομήντα ένα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα  ευρώ και τριάντα λεπτών (71.849,30€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τουλάχιστον για μία ομάδα. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 22/11/2017 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 21/11/2017 και έως ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/11/2017.
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα - Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

14/11/2017: Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Η
 
Διευκρινίζεται ότι σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 48818/08-11-2017 Διακήρυξη του Δήμου μας,
 
  1. θα γίνονται δεκτά και επικαιροποιημένες εκδόσεις των προτύπων που αναφέρονται στην με αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. ΤΤ 36586/07 Απόφαση (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 31119 Απόφαση (ΦΕΚ 990 Β΄/28-05-2008).
  2. Δεν απαιτείται η υποβολή δειγμάτων για κανένα προς προμήθεια είδος
  3. Οι φόρμες εργασίας θα είναι ολόσωμες, χωρίς τιράντες, 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι.
  4. Τα δερμάτινα γάντια θα έχουν ολικό μήκος από 20 έως 25 cm. Η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα και το πίσω μέρος θα είναι κατασκευασμένα από ένα κομμάτι δέρμα μόσχου προσώπου με διπλές ραφές. Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google

Λαογραφικό Μουσείο

Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει