Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝΕθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
09/01/2018
Τοπογραφικές – Κτηματολογικές Αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
συνοπτικό διαγωνισμό
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

  

Εκτιμώμενης αξίας  53.519,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 12.844,62)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 66.363,87€
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
 
καλεί
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκπόνησης της ως άνω μελέτης.


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 09-01-2018 και ώρα 10:00π.μ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/12/2017.


 
05/01/2017: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Σχετικά με τα ερωτήματα στη διακήρυξη με τίτλο  "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" σημειώνονται τα κάτωθι:
 
1. Υπάρχει διαθέσιμο τριγωνομετρικό  και πολυγωνομετρικό δίκτυο εξαρτήσεως στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο σύνολο του Δήμου το οποίο και θα παραδοθεί στον υποψήφιο ανάδοχο.
2. Εκ παραδρομής στο τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών αντιστράφηκαν οι ποσότητες στα άρθρα ΤΟΠ.8 και ΤΟΠ.6, ως εκ τούτου το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών θα πρέπει να διορθωθεί.
3. Η κτηματογράφηση και η αποτύπωση έχει προϋπολογιστεί να γίνει  ταυτόχρονα, όμως θεωρούμε ότι η υπηρεσία έχει τη διακριτική ευχέρεια  να ελέγξει την αποτύπωση. 
 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-01-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter