Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
24/07/2019
Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π13/2019  μελέτη για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»  Αφορά μόνο τις ομάδες: 5η Λάμπες – Ασφάλειες προϋπολογισμού 396,80 € και 6η Φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα, υαλοκαθαριστήρες οχημάτων  προϋπολογισμού 2.980,74 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές  προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την υπ. αριθ. 127/19 ΑΟΕ.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας θα απορρίπτονται.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  24/07/2019 και ώρα 14:00  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).  
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 25/07/2019 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Δήμου Ιλίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 5,  6 και 7, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8  της υπ. αριθ. πρωτ. 10104/27-03-2019 διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 17/07/2019.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter