Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

Μάθε που ψηφίζεις!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό
Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί
Τίτλος
25-06-2019 - 
Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022, προϋπολογισμού 1.607.784,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
28-05-2019 - 
Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 73.984,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
28-05-2019 - 
Καθαρισμός - Απολύμανση - Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Καθαρισμός - Απολύμανση - Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου», προϋπολογισμού 66.657,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» (έτους 2019-2020)
09-05-2019 - 
Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 61.146,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
07-05-2019 - 
Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 38.432,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
06-05-2019 - 
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 52.861,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
18-04-2019 - 
Συντήρηση - καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη Συντήρηση - καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης, προϋπολογισμού 74.251,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
17-04-2019 - 
Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020, προϋπολογισμού 177.072,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
17-04-2019 - 
Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για τις μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 95.896,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
16-04-2019 - 
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου έτους 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης  προσφορά,  βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου έτους 2019» προϋπολογισμού 66.652,48 €
Βρέθηκαν 498 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία


 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter