Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί
Τίτλος
20-08-2019 - 
Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ   Διακηρύσσει ότι:   Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών», προϋπολογισμού 41.651,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορέ...
20-08-2019 - 
Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα έτους 2019», προϋπολογισμού 19.345,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24-07-2019 - 
Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»  Αφορά μόνο τις ομάδες: 5η  Λάμπες – Ασφάλειες  και 6η Φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα, υαλοκαθαριστήρες οχημάτων
23-07-2019 - 
Mίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
16-07-2019 - 
Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 89.280,00,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
02-07-2019 - 
Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (38.613,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
25-06-2019 - 
Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022, προϋπολογισμού 1.607.784,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
19-06-2019 - 
Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 72.216,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
28-05-2019 - 
Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 73.984,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
28-05-2019 - 
Καθαρισμός - Απολύμανση - Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Καθαρισμός - Απολύμανση - Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου», προϋπολογισμού 66.657,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» (έτους 2019-2020)
Βρέθηκαν 505 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία


 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter