Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Ανακοινώσεις
Τίτλος
16-10-2018 - 
Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED»

Ο Δήμος Ιλίου θέτει από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με ειδική πρόσκληση για ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή των οικονομικών φορέων που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, εκ νέου τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, λόγω τροποποίησης του άρθρου 21, παρ.γ «Εγγύηση καλής λειτουργίας»
06-08-2018 - 
Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED»

Ο Δήμος Ιλίου θέτει από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED» και καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν,  καταθέτοντας τις  παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
15-02-2018 - 
Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος

Ο Δήμος Ιλίου θέτει από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, τις τεχνικές προδιαγραφές  για την προμήθεια Καλαθοφόρου οχήματος  και καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί  την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 15:00.
14-06-2017 - 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους επιλογής αναδόχων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου (οδός Κάλχου αρ. 48-50), σχετική αίτηση 
24-06-2016 - 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αγ. Φανουρίου 99, 2ος όροφος ή στο email politistiko@ilion.gr  έως τις 28/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
08-04-2016 - 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πολιτιστικές εκδηλώσεις δίμηνου Μαΐου-Ιουνίου 2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αγ. Φανουρίου 99, 2ος όροφος ή στο email politistiko@ilion.gr  έως την 12/4/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
12-02-2016 - 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πολιτιστικές εκδηλώσεις δίμηνου Μαρτίου-Απριλίου 2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους  στη Διεύθυνση Πολιτισμού Αγ. Φανουρίου 99 2ος όροφος ή στο email politistiko@ilion.gr έως τις 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10-03-2015 - 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έτοιμο φαγητό Κοινωνικής Κουζίνας

Ο Δήμος Ιλίου, αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος:«Προσφορά έτοιμου φαγητού χαμηλού κόστους - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΟΥΖΙΝΑ», επιθυμώντας να προσφέρει ποιοτικό, χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό και για δέκα (10) ημέρες, από Tετάρτη 11/3/2015 έως και Παρασκευή 20/3/2015, ο Δήμος Ιλίου θα δέχεται προσφορές εταιρειών εστίασης - catering.
27-02-2015 - 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαρτίου- Απριλίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους  στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αγ. Φανουρίου 99 2ος όροφος, και στο email  politistiko@ilion.gr. ,   έως τις 4-3-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
02-08-2011 - 
Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο "ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ"

Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του Έργου "ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ" (Κωδικός ΟΠΣ : 327630), η οποία είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική".

Βρέθηκαν 10 εγγραφές1


 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter