Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου

Δήμαρχος • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
 • Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων
 • Ειδικό Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων
 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων
 • Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Ληξιαρχείο
 • Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
  

Δ/νση
Διοικητικών
Υπηρεσιών

 • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
 • Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας

Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών  

Δ/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών

 • Τμήμα Κατασκευών Έργων
 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργών και Σηματοδότησης
 • Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Δ/νση
Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
 • Τμήμα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης

Δ/νση
Διαχείρισης
Απορριμάτων
& Πρασίνου

 • Τμήμα Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμάτων και Ανακύκλωσης
  • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου

Δ/νση
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Δ/νση
Κοινωνικής 
Προστασίας
και Υγείας • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας
 • Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Παροχών
 • Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Ασφάλισης
 • Τμήμα Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
 • Τμήμα ΚΑΠΗ
  

Δ/νση
Προσχολικής
Αγωγής

 

Δ/νση
Πολιτισμού

 • Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ωδείου
 • Τμήμα Βιβλιοθηκών

 

 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter