Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΠΌλες οι Υπηρεσίες σ' ένα Κέντρο!

 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί για το κοινό:
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 19:30 και
Σάββατο πρωί από 08:00 έως 13:30

(ΦΕΚ 409/τ.Β΄/12-02-2020)

 

στην διεύθυνση:
Αίαντος και Χρυσηίδος
(απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο)

 

Τηλ.: 2132037900-908

 
  
  


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη
 • Περιορισμός της Γραφειοκρατίας
 • Απλούστευση των Διαδικασιών
 • Αποκεντρωμένη Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 • Θεμελίωση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης
 
ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Οργανισμοί κ.λ.π.) χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις.
 
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Με μία επίσκεψη:
 
 • Πληροφόρηση
 • Υποβολή Αιτημάτων
 • Κατάθεση και Παραλαβή Δικαιολογητικών
 • Αντιμετώπιση Δυσχερών Υποθέσεων
 
Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 
Από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:30 το βράδυ
6 ημέρες την εβδομάδα (και Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 13:30)
 
"ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ"
Η βασική ιδέα για τη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών συμπυκνώνεται στο σύνθημα "διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες". Η δημιουργία τους αποτελεί μία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα παρέμβαση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα, στην απλούστευση των διαδικασιών, στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και θεμελίωσης της ηλεκτρονικής διοίκησης.
 
Η καινοτομία του έργου εστιάζεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μία επίσκεψη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους, που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τώρα, με τη λειτουργία του ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να τρέχουν στις διάφορες υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται με πολλές μετακινήσεις. Ο τρόπος είναι απλός. Θα συμπληρώνεται μία αίτηση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την υπόθεση.
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τομείς:
 
 
1. Πληροφορίες για τη Δημόσια Διοίκηση
Το Κέντρο θα παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση χησιμοποιώντας τη σχετική Τράπεζα Διοικητικής Πληροφόρησης. Ο πολίτης λαμβάνει την πληροφόρηση που αναζητά είτε στην πρώτη επαφή όταν πρόκειται για απλά ζητήματα είτε σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία όταν το ερώτημα χρήζει διερεύνησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το ζήτημα θα καταγράφεται και θα διερευνάται από το Κέντρο, το οποίο θα δίνει και την απάντηση στον πολίτη.
 
 
2. Άμεση διεκπεραίωση απλών υποθέσεων
Από το Κέντρο θα παρέχονται άμεσα οι εξής υπηρεσίες:
 
 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή και σχετικά άμεση διαδικασία όπως για παράδειγμα:
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
 
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ.
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter