Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου».
 
 
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
 
 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΙΑΛΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Δ/ντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου
ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ντης του 4ου Δ.Σ. Ιλίου
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νέστορος 101, 1ος  Όροφος,
Τηλ.: 213.2030.004, 213.2030.005 και 213.2030.008
Φαξ: 210.2630.122
 
Αναρτήσεις Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ιλίου στην Διαύγεια:
 
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter