Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Σχολική Επιτροπή Β΄ Bάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου».
 
 
 
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
 
 
 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ, Δ/ντης του 6ου Γ.Ε.Λ. Ιλίου
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ/ντης του 2ου Ε.Π.Α.Λ. Ιλίου
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΩΓΩ
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νέστορος 101, 1ος Όροφος,
Tηλ.: 213.2030.004, 213.2030.005 και 213.2030.008
Φαξ: 210.2630.122

21/02/2013: Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων 

30/10/2013: Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών έως 08/11/2013 για το χόρδισμα 29 όρθιων πιάνων και το χόρδισμα – συντήρηση 2 πιάνων με ουρά του Μουσικού Σχολείου Ιλίου 


 
Αναρτήσεις Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ιλίου στην Διαύγεια:
 
 
 
 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter