040/2009

040/2009

040/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/07» a

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/07» ads040.pdf