1150

1150

129/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου» a

AOE1292019.pdf

124/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» – ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΛAΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗS MUSTANG 2044 a

AOE1242019 ΨΥ.pdf