124

124

333/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής a

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ

332/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού, του Δήμου Μοσχάτου, του Δήμου Υμηττού και του Δήμου Αγίων Αναργύρων, για την ενεργειακή καταγραφή δεδομένων από την Νομαρχία Αθηνών σε επιλεγμένα σχολεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED ‘’Teenergy Schools’’ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτής a

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,

331/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» σε συνεργασία με το Δήμο Πετρούπολης a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» σε συνεργασία με

330/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ

326/2010 – Λήψη απόφασης για κατασκευή αντλιοστασίου και υποσταθμού για την αποχέτευση της κλειστής λεκάνης του Δήμου Ιλίου στα πλαίσια της ΑΠ56/08 Εργολαβίας «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης του κατασκευασμένου τμήματός του» a

Λήψη απόφασης για κατασκευή αντλιοστασίου και υποσταθμού για την αποχέτευση της κλειστής λεκάνης του Δήμου Ιλίου στα πλαίσια της ΑΠ56/08 Εργολαβίας «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς παρά

325/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ads3252010.pdf