125/2010

125/2010

125/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ. Ζ5/07 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ. Ζ5/07 ads1252010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1252010.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 53.500,00 € (με ΦΠΑ) για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ3/10» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 53.500,00 € (με ΦΠΑ) για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ3/10» ADE1252010.pdf