164/2011

164/2011

164/2011 – Εξέταση ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΔΙΓΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εργασία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων». a

Εξέταση ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΔΙΓΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εργασία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων». AOE1642011.pdf