173

173

132/2009 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΙΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩΣ, ΧΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΑΡΚΑΔΙΑΣ – Ο.Τ. 542 – περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ a

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΙΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩΣ, ΧΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΑΡΚΑΔΙΑΣ – Ο.Τ. 542 – περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ads132.pdf