1779

1779

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου. a

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου. adspk1972010.pdf