181

181

140/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για  την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», οικονομικού έτους 2009 ads140.pdf