245/2011

245/2011

245/2011 – Έκφραση γνώμης για πρόταση στην επιτροπή του άρθρου 41 του άρθρου 1249/82 που αφορά την αναπροσαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων a

Έκφραση γνώμης για πρόταση στην επιτροπή του άρθρου 41 του άρθρου 1249/82 που αφορά την αναπροσαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων ADS2452011.pdf

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010. a

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010. adsdhkepa2452011.pdf