3959

3959

258/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011» a

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011» aoe2582012.pdf