400/2009

400/2009

400/2009 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή συνδρομητική βάση δεδομένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ a

Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή συνδρομητική βάση δεδομένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ ads400.pdf