4022

4022

283/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2012 –2013» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2012 –2013» aoe2832012.pdf