4060

4060

294/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων» a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων» AOE2942012.pdf