592

592

009/2014 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή α) ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο, β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβής τους και γ) τη σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα και ασύμφορη κυκλοφορία των αυτοκινήτων για το έτος 2014» a

ADS0092014.pdf