853

853

214/2016 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α & 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο) a

ADS2142016.pdf