347/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 161,14 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας