Κολυμβητήριο Ιλίου

DSC_0888-2b(1)

Το Κολυμβητήριο του Δήμου μας βρίσκεται εντός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση)

Πληρεί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή με 8 διαδρομές, κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης και μία θεραπευτική που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του ΕΚΑ. Επίσης, περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους, ιατρείο και αποδυτήρια.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή , από τις 8:00 έως τις 22:00 και το  Σάββατο από τις 8:00 έως τις 18:00.

Τηλέφωνο: 213.2030.245

Συμμετέχουν  παιδιά από 4 ετών και ενήλικες.

  Στο Κολυμβητήριο πραγματοποιούνται:

 •   Προγράμματα ελεύθερα με επίβλεψη ναυαγοσώστη, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλούμενους που γνωρίζουν κολύμβηση  να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν.
 •    Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης με έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής.
 •    Προγράμματα Aqua Aerobic.
 •    Προγράμματα για παιδιά με Αναπηρία.
 •    Προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων.

Εγγραφές :οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://demos365.sportscultureilion.gr/ a

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  Παιδιά :

 • Πιστοποιητικό παιδιάτρου  που να αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να αθληθεί και είναι δερματολογικώς υγιές.
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση 
 • κατοικίας των γονέων (μόνο για κατοίκους)

 
Ενήλικες
:

 • Πιστοποιητικό παθολόγου ή καρδιολόγου που να αναφέρει ότι ο ενήλικας μπορεί να αθληθεί, πιστοποιητικό
 • δερματολόγου (για τις κυρίες απαιτείται και γυναικολόγος)
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Κινητής Τηλεφωνίας (Μόνο για κατοίκους)


Παιδιά
 με Αναπηρία:

 • Πιστοποιητικό παιδιάτρου  που να αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να αθληθεί και είναι δερματολογικώςυγιές.
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση κατοικίας των γονέων (μόνο για κατοίκους)
 • Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.
Πρωτοπόρα Υπηρεσία Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου

Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του αθλητισμού