Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

 

Σε συνέχεια της από 14/3/2022 πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς Δήμους και Περιφέρειες να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (EU Mission Adaptation to Climate Change), ο Δήμος Ιλίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία ανάληψης άμεσης δράσης και επιδεικνύοντας την ισχυρή πολιτική του δέσμευση ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στην Αποστολή. Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών στην παρούσα ενότητα είναι διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό για τη συμμετοχή του Δήμου στην Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (EU Mission Adaptation to Climate Change).