Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας Ιλίου

Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας

Ο Δήμος Ιλίου με την υπ’ αριθμ. 134/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην ίδρυση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Ιλίου (ΤΟΣΠΠΑΙ), στο πλαίσιο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου που έχει θέσει σε εφαρμογή, με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Το ΤΟΣΠΠΑΙ αποτελεί συμβουλευτικό, ενημερωτικό και γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας Ιλίου είναι 11μελές με τη συμμετοχή αιρετών και κοινωνικών λειτουργών του Δήμου, εκπροσώπων του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου, του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, καθώς και των προέδρων Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος

Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

«Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά αίτια που προκαλούν την εγκληματικότητα και όχι να υποκαταστήσουν την Αστυνομία. Έργο τους είναι η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με στόχο τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των δεσμών της γειτονιάς. Η ίδρυσή του αποτελεί ένα ακόμα βήμα στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο που εκπονούμε, με σημείο αναφοράς το τρίπτυχο: πρόληψη, συνεργασία, ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες και ήδη εξετάζουμε νέες δράσεις με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μέτρων, κοινωνικού χαρακτήρα, πέρα από εκείνα της καταστολής».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

1. Φωτεινή Αβραμοπούλου: τηλ. 2132030018

2. Ανδρέας Σόλιας: τηλ. 2132030016

Εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00 – 14:00

email: tosppai@ilion.gr a

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 134/2022a

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΤΟΣΠΑΙa