Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ιλίου μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και σε συμμόρφωση με τις  υποχρεώσεις για τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Ιλίου στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5067209-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
image
5095027-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
image
5130596-ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ & ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
5054673-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ... ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
image
image
5063309-ΦΡΟΝΤΙΖΩ & ΕΝΤΑΣΣΩ
5063312-ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ
image
5029928-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
5038182-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
5050829-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ