΄Εγκριση πίστωσης ποσού 4.022,00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΑΚΑΛΑΚΟΥΜΠΑ » με ζωντανή μουσική και μίνι εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων στο θέατρο « ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ » του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

΄Εγκριση πίστωσης ποσού 4.022,00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΑΚΑΛΑΚΟΥΜΠΑ » με ζωντανή μουσική και μίνι εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων στο θέατρο « ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ » του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

΄Εγκριση πίστωσης ποσού 4.022,00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΑΚΑΛΑΚΟΥΜΠΑ » με ζωντανή  μουσική και μίνι εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων στο θέατρο « ΜΕΛΙΝΑ  ΜΕΡΚΟΥΡΗ » του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

ADSDHKEPA0522012.pdfa

΄Εγκριση πίστωσης ποσού 4.022,00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΑΚΑΛΑΚΟΥΜΠΑ » με ζωντανή μουσική και μίνι εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων στο θέατρο « ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ » του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου