΄Εγκριση πίστωσης ποσού 6.900,00 € με Φ.Π.Α. για παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή (video)

΄Εγκριση πίστωσης ποσού 6.900,00 € με Φ.Π.Α. για παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή (video)

΄Εγκριση πίστωσης ποσού 6.900,00 € με Φ.Π.Α. για παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή (video)

ADSDHKEPA0672012.pdfa