036/2016 – Έγκρισης πίστωσης ποσού 11.089,51€ για καταβολή εφάπαξ σε πρώην υπάλληλο του πρώην ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ.

036/2016 – Έγκρισης πίστωσης ποσού 11.089,51€ για καταβολή εφάπαξ σε πρώην υπάλληλο του πρώην ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ.