137/2017 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2017