149/2018 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2018