191/2019 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β ’ τριμήνου έτους 2019