246/2017 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2017